Grunnbeløpet påvirker størrelsen på minstearv og pliktarv

Grunnbeløpet øker fra 106 399 kroner til 111 477 kroner med virkning fra 1.5.2022. Grunnbeløpet påvirker størrelsen på pensjon og sykepenger. Endringen i grunnbeløpet påvirker minstearv og pliktarv også.

Hvert år justeres grunnbeløpet (G). I år er økningen på 5 078 kroner eller 4,77 prosent. Det vil si at minstearv til samboer og ektefelle, og pliktarv til barn øker tilsvarende. Tabellen under viser de nye beløpene for minstearv til samboere og ektefeller, samt pliktarv til barn. Beløpene gjelder fra 1.5.2022.

ArvGBeløp (kr)
Minstearv til samboer med felles barn4G445 908
Minstearv til samboer som har rett på minstearv gjennom testament4G445 908
Minstearv til ektefelle med felles barn4G445 908
Minstearv til ektefelle med uten barn6G688 862
Pliktarv til barn15G1 672 155

Grunnbeløpet påvirker minstearv og pliktarv

Når du skriver testament kan du referere til g-beløpene i stedet for en bestemt sum. Da slipper du å tenke mer på de årlige justeringene.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.