Personvernerklæring

Vi i SealedIT AS prioriterer trygg behandling av dine personopplysninger og et godt personvern. Denne personvernerklæringen handler om behandling av personopplysninger via våre nettsider som SealedIT AS er behandlingsansvarlig for.

1. Personvern

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte.

SealedIT AS er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. Denne behandlingen skjer i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og personvernforordningen (GDPR).

Nedenfor finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysningene og hvilke rettigheter du har knyttet til dette. Du finner mer informasjon om personvern på Datatilsynets nettsider.

2. Behandlingsansvarlig hos SealedIT AS

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er SealedIT AS (org.nr. 924 345 497).

Postadresse:
SealedIT AS
Disengrenda 5
0587 Oslo

E-post: hei@testamentert.no

3. Når samler vi inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har sendt oss en henvendelse eller klage
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev eller mottar markedsføring fra oss
  • Du besøker www.testmentert.no

Testamentert.no har i dag en IKT-driftsmodell der vi drifter en stor del av våre systemer selv, og data lagres kun elektronisk. I de tilfeller vi samarbeider om driften av systemer med eksterne parter er det opprettet særskilte avtaler om behandlingen av personopplysninger i tråd med personvernforordningen (GDPR).

4. Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg?

Når du inngår avtale med oss må vi ha personopplysninger om deg for at vi skal kunne utføre nødvendige oppgaver knyttet til ditt kundeforhold og for at vi skal kunne tilby deg den servicen du forventer.

Ved besøk på våre nettsider bruker vi personopplysningene til ulike formål som gjennomgås i det følgende.

4.1 Levere tjenester og saksbehandling

Vi behandler personopplysninger når det svares ut henvendelser fra publikum. Personopplysningsbehandlingen som forekommer når vi leverer tjenester vil følge av særskilte avtaler med eksterne parter.

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. Vi ber om at særlige kategorier personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post.

4.2 Markedsføring

I kontakt med oss kan det være aktuelt å be om ditt samtykke til å motta direkte markedsføring. Slik direkte markedsføring omfatter kontakt fra oss via e-post, SMS og sosiale medier.

For å motta slik markedsføring må du gi et aktivt samtykke. I utgangspunktet er du ikke meldt på denne ordningen. Samtykket kan enkelt trekkes tilbake.

4.3 Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. SealedIT AS vil dessuten i fremtiden bruke informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider.

Testamentert.no benytter følgende cookies som følger av bruken av Google Analytics.

Vi bruker Google Analytics for å studere nettleseratferden til besøkende på nettstedet. Dette er en analysetjeneste levert av Google Inc. som samler inn informasjon på anonym basis, for eksempel antall besøkende, land og region, typen nettleser og operativsystemet som brukes, dato, klokkeslett og varighet for besøk, sider som ble besøkt, og hvilke andre nettsteder som ble besøkt før de kom til denne siden.

4.4 Formålet ved bruk av cookies

Aktiviteter som benytter cookies utføres på grunnlag av en interesseavveining. Interesseavveiningen tar hensyn til dine rettigheter knyttet til personvern, samtidig som vi vektlegger vår mulighet til å kunne tilby deg best mulige tjenester og service.

4.4.1 Statistikk fra webserver

SealedIT AS benytter også logger fra vår webserver for å skape statistikk over besøk. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. I likhet med Google analytics inneholder loggen informasjon om hvilken side du har besøkt, dato og tidspunkt for besøk.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

4.4.2 Forbedring av forretningsprosesser

Vi behandler opplysninger om deg og ditt kundeforhold for å bedre forstå markedene vi opererer i og for å forbedre tjenestene og produktene vi tilbyr våre kunder. Grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er en interesseavveining, hvor vi mener at aktiviteten bidrar til en effektiv drift av selskapet og best mulige betingelser for våre kunder.

5. Dine rettigheter

Du har etter Personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Har du spørsmål om dine rettigheter kan de rettes til oss, se kontaktinformasjon i punkt 2 over. Vi vil besvare din forespørsel så raskt som mulig.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte din identitet eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.

I det følgende gjennomgås dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg:

5.1 Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg.Rett til korrigeringDu har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.

5.2 Rett til korrigering

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.

5.3 Rett til sletting

Du har rett til å få slettet personopplysninger om deg.

5.4 Rett til innsigelse

Du har rett til å rette innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine. For eksempelhvor behandlingen ikke er strengt nødvendig for å overholde tjenesteavtalen med deg, eller hvor behandlingen vår ikke er pålagt oss gjennom bestemmelser i lov eller forskrift.

5.4 Klage

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter, har du rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, eller postkasse@datatilsynet.no.

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den.