Sjekkliste for testament: For deg som skal lage testament

Det er en del lovverk og formkrav så sette seg inn i når du skal skrive testament. Derfor velger mange å avstå eller sette dette bort. Ved å følge denne sjekklisten kan du gjøre det selv.

Les mer om "Sjekkliste for testament: For deg som skal lage testament".


Hva er fremtidsfullmakt og hvorfor trenger du det?

En fremtidsfullmakt er en plan for den dagen du kanskje blir så syk at du ikke kan passe på deg selv. Med en slik fullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ta vare på tingene dine og hjelpe deg med viktige beslutninger.

Les mer om "Hva er fremtidsfullmakt og hvorfor trenger du det?".


Se hvordan det nye grunnbeløpet påvirker arven

Grunnbeløpet påvirker arven. Grunnbeløpet er nå 118 620 kr. Det er en økning på 7 143 kroner. Det betyr at minstearven til barn nå nærmer seg 1 800 000 kroner.

Les mer om "Se hvordan det nye grunnbeløpet påvirker arven".


Grunnbeløpet påvirker størrelsen på minstearv og pliktarv

Hvert år justeres grunnbeløpet (G). I år er økningen på 5 078 kroner eller 4,77 prosent. Det vil si at minstearv til samboer og ektefelle, og pliktarv til barn øker tilsvarende. Tabellen under viser de nye beløpene.

Les mer om "Grunnbeløpet påvirker størrelsen på minstearv og pliktarv".


Fire grunner for samboere å lage testament

Samboeres rett på arv er ikke like omfattende som for ektefeller. Her er fire grunner for samboere til å lage testament.

Les mer om "Fire grunner for samboere å lage testament".


Uskifte eller uskiftet bo – hva er det, og hva bør du vite?

Å sitte i utskiftet bo betyr at lengstlevende ektefellen eller samboeren utsetter arveoppgjøret helt eller delvis. Det vil si at gjenlevende overtar avdødes formue, eiendeler og gjeld. Hva bør du vite om uskifte?

Les mer om "Uskifte eller uskiftet bo – hva er det, og hva bør du vite?".


Ansvar for arveoppgjøret? Hvem har det?

Det er dine arvinger som har ansvaret for gjøre opp arven. Du kan, vis du vil, gi dette ansvaret til en bestemt person eller organisasjon; en testamentfullbyrder.

Les mer om "Ansvar for arveoppgjøret? Hvem har det?".


Krav til vitner og underskrift av testament

For at testamentet skal være gyldig må det skrives under av to vitner. Det er også noen krav vitnene på oppfylle for at et testament skal være gyldig. Disse går vi gjennom her.

Les mer om "Krav til vitner og underskrift av testament".


Formkrav til testament

Det er formkrav og andre regler som du bør tenke på når du skal lage testamentet. Her får du en oversikt over de viktigste.

Les mer om "Formkrav til testament".


Gaver, forskudd på arv, og avkorting av arv

Har noen av dine arvinger mottatt forskudd på arv eller gaver? Ønsker du samtidig at dine barn skal arve likt etter deg? Da kan avkorting av arv rette eventuelle skjevdelinger.

Les mer om "Gaver, forskudd på arv, og avkorting av arv".


Oppbevaring av testament

Hvordan du oppbevarer testamentet er opp til deg. Mange velger å oppbevare testamentet i Tingretten, men det er flere muligheter.

Les mer om "Oppbevaring av testament".