Hva er fremtidsfullmakt og hvorfor trenger du det?

En fremtidsfullmakt er en plan for den dagen du kanskje blir så syk at du ikke kan passe på deg selv. Med en slik fullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ta vare på tingene dine og hjelpe deg med viktige beslutninger.

Hvem kan skrive fremtidsfullmakt?

Du må være over 18 år og forstå hva fullmakten betyr. Personen du velger til å hjelpe deg, kalt fullmektig, må også være over 18 år og kan ikke ha en verge selv. Velg noen du stoler på, som et familiemedlem eller en venn.

Mange par velger å skrive fremtidsfullmakt sammen, det vil si en gjensidig fremtidsfullmakt. I denne kan dere utpeke hverandre til å kunne ta viktige beslutninger på vegne av hverandre, altså være hverandres fullmektige.

Hva må en fremtidsfullmakt inneholde?

Fullmakten må være skriftlig. Det må komme tydelig frem at det er en fremtidsfullmakt, og at den skal tre i kraft når du ikke kan ta vare på deg selv. Den må også være underskrevet av to vitner. Fullmakten kan handle om penger, som å betale regninger, eller personlige ting, som hvor du skal bo.

Hva kan fullmakten ikke brukes til?

Det er noen begrensinger over hva fullmektigen bestemme over. Fullmektige kan for eksempel ikke stemme for deg, inngå giftemål på dine vegne, eller bestemme over dine organer og testament

Hva gjør du med fullmakten?

Pass på at fullmakten er trygt oppbevart. Du og fullmektigen bør vite hvor den er.

Når begynner fullmakten å gjelde?

Fremtidsfullmakten begynner å gjelde når du er så syk at du ikke kan ta vare på deg selv. I de fleste tilfeller er det nok med en legeerklæring for å vise dette. Fullmektigen, altså personen du har valgt til å hjelpe deg, kan be om denne erklæringen. Noen ganger trenger du også en bekreftelse fra Statsforvalteren for å vise at fullmakten er gyldig.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.