Ansvar for arveoppgjøret? Hvem har det?

I utgangspunktet er det de som arver deg som har ansvar for arveoppgjøret. Du kan, vis du vil, gi dette ansvaret til en bestemt person eller organisasjon.

En «testamentsfullbyrder» er en bestemt, navngitt person som du utpeker i testamentet til å utføre skiftet for arvingene. I korthet sørger testamentsfullbyrderen for at det som står i testamentet blir gjennomført; har ansvar for arveoppgjøret. Noen organisasjoner tilbyr seg også å være testamentfullbyrder, slik som Røde Kors.

Personen som utpekes til å være testamentsfullbyrder bør ha god kunnskap om arve- og skiftelovens regler. Det bør være en person du har tillit til og som er skikket til å foreta et skifte.

At du har utpekt en person til å være testamentsfullbyrder i ditt testament er ikke bindende for dine livsarvinger eller ektefelle. Dette innebærer at arvingene ved dødsfall står fritt til å bestemme om testamentsfullbyrderen skal gjennomføre skiftet eller om det skal foretas av arvingene selv.

Retten kan tilsidesette en testamentfullbyrder dersom han eller hun viser seg uegnet, men kan ikke utpeke en ny testamentfullbyrder. Arvingene vil da være bedre tjent med å ta hånd om skiftet selv, begjære offentlig skifte eller be en advokat eller annen person de har tillit til, om å bistå dem med skiftet.


Lurer du på andre ting angående testament? Ta en titt på sjekkliste for deg som skal skrive testament.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.