Sjekkliste for testament: For deg som skal lage testament

Det er en del lovverk og formkrav å sette seg inn i når du skal skrive testament. Mange velger å utsette testamente eller sette dette bort til advokater. Samtidig vet vi at mange vil kunne gjøre dette selv, med litt hjelp. Vi har laget en sjekkliste for testament som du kan bruke når du lager ditt testament.

Hensikten med et testamentet er at dine ønsker blir ivaretatt på en best mulig måte. I mange tilfeller står du derimot ikke fritt til å bestemme over alt. Er du gift, samboer, eller har barn så er loven tydelig på hva de har rett til å arve. Har du ingen barn eller partner så vil din nærmeste familie arve deg, med mindre du har bestemt annerledes gjennom et testamente.

Hva og hvor mye du kan bestemme over er altså avhengig av din livssituasjon, dine relasjoner, og andre forhold. Det kan være vanskelig å vite hva du kan bestemme over og fordele uten inngående kjennskap til lovverk og hva som kreves for at et testament skal være gyldig.

arv.no finner du en automatisert tjeneste der du selv kan lage testament. Ved å oppgi informasjon om din livssituasjon og dine ønsker vil du få et forslag til testament, som er oppdatert etter gjeldende lovverk og formkrav, og ikke minst er mest mulig entydig. Etter 10 minutter kan du sitte igjen med et forslag til testament som du kan velge å signere og gjøre gyldig.

Under finner du en sjekkliste for deg som vil lage et testament.

1. Ting du bør være obs på før du skal lage testament

Før du lager et testament bør du undersøke om det finnes noen avtaler som kan påvirke arveoppgjøret. Dette kan for eksempel være avtaler om avkorting på arv (at noen skal ha mindre arv), eller at noen har gitt avkall på arv. Du kan også ha en avtale i forbindelse med ekteskapsinngåelse som påvirker arveoppgjøret, slik som ektepakt.

Foruten avtaler som nevnt over er det ikke uvanlig at en som skal med i arveoppgjøret har mottatt en gave i løpet av livet av betydelig verdi. Dette kan i noen tilfeller bety at de skal ha mindre arv. Er du usikker på om en gave påvirker arven, kan du lese mer om testamentariske gaver, forskudd på arv og avkorting av arv.

2. Sørg for at testamentet oppfyller formkrav

Et testament skal være skriftlig og to vitner må se at du signerer testamentet. Vitnene skal ikke tilgodesees av testamentet, og de må kunne bekrefte at du underskrev ved fri vilje og var ved full sans og samling. Er du usikker på formkravene? Les mer om formkravene til testament her.

3. Få en oversikt over dine midler og eiendeler

Innledningsvis bør du skaffe en fullstendig oversikt over midler og eiendeler som du kan fordele. Arvens størrelse påvirker hva du kan bestemme over. Hvis du har livsarvinger vil du kun bestemme over den delen som går utover pliktarven.

Etter du har fått en slik oversikt kan testamentert.no hjelpe deg med å fordele arven etter dine ønsker.

For eksempel vil du ha muligheten til:

 • å bestemme hvem som skal motta bestemte ting, eiendom eller eiendeler etter deg *
 • å gi et beløp til andre personer eller organisasjoner
 • å gi en testamentarisk gave til et godt formål
 • å begrense barnas arv til 1 595 985 kroner og gi resten til ektefelle eller registrert partner
 • å begrense ektefelles eller registrert partners arv til 4G (445 908 kr per 1.5.2022) og gi resten til barna **

* Dersom du bestemmer at noen skal overta en gave eller kostbar eiendel mens du lever så bør du være obs på regler om avkortning på arv. Her kan du lese mer om avkorting på arv.

** Du må informere din ektefelle eller partner dersom du velger å begrense arven. Hvis ikke vil testamentet være ugyldig.

4. Fordeling av arv

De fleste er nok opptatt av at testamentet har et innhold som sikrer at dine livsarvinger (barn og barnebarn) mottar arv. Det er en fordel hvis du har en idé om også andre gjenlevende personer eller organisasjoner skal tilgodesees av arven.

Videre bør eventuelle andre ønsker oppgis, for eksempel at du ønsker gravlegat eller at en spesifikk person skal ha ansvaret for arveoppgjøret (testamentfullbyrder).

5. Lage testament

Du kan bruke den automatiske tjenesten på arv.no til å lage ditt eget testament. Du blir guidet gjennom slik at du får et forslag testament med tydelige formuleringer.

Det fungerer slik at du oppgir informasjon om deg, din livssituasjon og de som skal arve deg. På grunnlag av dette ser du hva loven sier, hva du kan bestemme over, og du kan fordele dette etter dine ønsker.

På bakgrunn av valgene dine vil du få standardformuleringer og oppstille et testament med enkelt og presist språk. Du kan fritt endre på innholdet underveis.

Når du er ferdig så skriver du ut testamentet. Dersom innholdet samsvarer med dine ønsker kan testamentet ansees klart for signering. Testamentet må faktisk være på papir. Digitale testament er ikke gyldige.

6. Underskrift og vitner

Testamentet signerer du sammen med to vitner som også skriver under. Er du usikker på hvem som kan være vitner? Da kan du lese mer om krav til vitner og underskrift av testament.

7. Oppbevaring av testament

Etter at testamentet er laget og signert, vil mange ønske å oppbevare testamentet på et trygt sted utenfor hjemmet. Eksempler på dette er:

 • Tingretten
 • Bankboks
 • Hos advokat

Hva du velger er opp til deg. Det kan uansett være lurt å informere dine nærmeste om dette og gi gjerne en kopi som de kan ha. Lurer du på hva som er riktig for deg? Da kan du lese mer om oppbevaring av testament.

Oppsummering

Beregnet tid: 1 time og 30 minutter

Håper denne sjekkliste for testament er til hjelp når du skal lage testament selv. Her er en oppsummering til slutt:

 1. Før du begynner

  Sjekk om det finnes noen avtaler eller gaveoverføringer som kan påvirke arveoppgjøret.

 2. Oppfyll formkravene

  Se til at testamentet oppfyller formkravene.

 3. Skaff oversikt over eiendeler

  Få en oversikt over arvens størrelse, herunder dine midler og eiendeler.

 4. Fordel arv

  Velg hvem som skal motta arv, og hva arvingene skal få.

 5. Lag testament

  Lag testament som følger lovverk og formkrav, og som er entydig. Det kan du gjøre på arv.no.

 6. Skriv under

  Last det ned, skriv ut på papir, og skriv under testamentet sammen med vitner.

 7. Oppbevar testamentet

  Informer dine nærmeste, og finn passende oppbevaring av ditt testament.

Vi håper denne sjekkliste for testament vil være nyttig når du skal lage ditt testament.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.