Gaver, forskudd på arv, og avkorting av arv

Har noen av dine arvinger mottatt forskudd på arv eller gaver? Ønsker du samtidig at dine barn skal arve likt etter deg? Da kan avkorting av arv rette eventuelle skjevdelinger.

Avkortning betyr helt kort at en person får mindre i arveoppgjøret etter deg. Dette kan være aktuelt hvis personen har fått mer enn de andre.

Utgangspunktet er at du fritt kan fordele dine eiendeler mens du lever, såkalte «livsdisposisjoner» eller «gaver». Det er svært vanlig i dag at man hjelper barna med økonomisk støtte, boligkjøp eller andre verdioverføringer av betydelig størrelse. Dette kan i noen tilfeller medføre en skjevfordeling mellom barna, som ikke var din hensikt.

Derfor finnes reglene om avkorting av arv hvis formål er at alle livsarvinger skal få lik arv, så langt det er i samsvar med dine intensjoner. Avkortningsreglene kan utjevne skjevheter som er oppstått.

Når kan avkortning av arv være aktuelt?

Har du gitt en livsarving en gave (for eksempel eiendom) uten at de andre livsarvingene har fått tilsvarande verdier, kan gaven avkortes i arven til mottakeren. Avkortning kan bare skje når du fastsetter det eller det følger forutsetningsvis av dine ønsker for arven.

Det trenger ikke stå skrevet i testamentsform at en gave skal avkortes på arven, men det bør nedtegnes skriftlig for eksempel i et brev. Dersom du har gitt uttrykk for at «alle barna skal arve likt» eller tilsvarende, vil det følge forutsetningsvis av dine ønsker for arven at avkortning kan finne sted ved eventuelle skjevheter.

Som hovedregel settes ikke verdien høyere enn det den var på overføringstidspunktet. Som arvelater kan du bestemme om avkortingsbeløpet skal være mindre enn virkelig verdi på overføringstidspunktet, men du kan ikke med bindende virkning bestemme at det skal være høyere.

For å unngå forvirring rundt avkortning kan det være lurt at du:

  • Skriftlig gjør det klart om det er meningen at en gave skal avkortes i fremtidig arv.
  • Skriftlig avklarer om avkortningen skal følge hovedregelen om at verdien på overføringstidspunktet skal legges til grunn, eller om du ønsker at verdien på et annet tidspunkt skal benyttes.

Slike punkter kan også tas i testamentet.


Lurer du på andre ting angående testament? Ta en titt på sjekkliste for deg som skal skrive testament.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.