Oppbevaring av testament

Hvordan du vil oppbevare testamentet er opp til deg. Mange velger å oppbevare dette i Tingretten, men det er flere muligheter for oppbevaring av testament.

Etter at testamentet er laget og signert, vil mange ønske å oppbevare testamentet på et trygt sted utenfor hjemmet. Det viktigste er at det blir funnet ved din død. Eksempler på dette er:

  • Tingretten
  • Bankboks
  • Hos advokat

Oppbevaring av testament i tingretten

Det er flere fordeler med å oppbevare testamentet i tingretten der du bor. Den største er at det det registreres på ditt personnummeret at du har testament. Når du dør så vil domstolen søke i registeret og se at du har testament. Dette er den sikreste måten å oppbevare testament på.

For å oppbevare testamentet i tingretten så må du i følge Norges Domstoler:

  • være bosatt i rettskretsen
  • vise godkjent legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort med bilde
  • andre kan levere for deg, men du må da lage en skriftlig fullmakt, og vedkommene må legge frem godkjent identifikasjon fra deg og seg selv
  • for gjensidig testament må begge vise godkjent legitimasjon, eller den ene kan ha med med skriftlig fullmakt og godkjent identifikasjon fra partner
  • ved levering via post må kopi av identifikasjonsdokumenter legges ved
  • betale 937 kr (per 2020)

Gjør du endringer, oppretter tilleggstestament eller nytt testament må du betale nytt gebyr. Merk at du trenger ikke gjøre noe dersom du flytter til en annen rettskrets da registeret er landsdekkende. Du kan også få testamentet tilbake dersom du skulle ønske det.

Oppbevaring av testament i bankboks

Noen velger å oppbevare testament i bankboks. Dette er en mindre sikker løsning og antagelig dyrere enn å oppbevaring hos tingretten. Oppbevarer du det på den måten må du fortelle dine nærmeste at du har bankboks. Da kan de, når du er død, kontakte tingretten for å få midlertidig tillatelse til å åpne bankboksen.

Oppbevaring av testament hos advokat

Flere advokatkontorer tilbyd også oppbevaring av testament. Det som er et usikkerhetsmoment er om advokaten får med seg din død.

Informer dine nærmeste

Hva du velger er opp til deg. Uansett kan det være lurt å informere dine nærmeste om at du har testament, hvordan det er oppbevart, og gi gjerne en kopi til de nærmeste som de kan ta vare på.


Lurer du på andre ting angående testament? Ta en titt på sjekkliste for deg som skal skrive testament.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.