Formkrav til testament

Det er formkrav til testament og andre regler som du bør tenke på når du skal skrive testament. Her får du en oversikt over de viktigste.

De viktigste formkrav til testament

For å skrive testament må du ha fylt 18 år, det må være skrevet på papir, og testamentet må skrives under av deg og vitner. Det er også krav til deg og til vitnene.

Krav til deg som skal lage testament

Den som har fylt 18 år, kan opprette testament. Du må altså være myndig.

En testamentarisk disposisjon er ugyldig hvis testator på grunn av en sinnstilstand på testasjonstidspunktet ikke hadde evne til å forstå eller vurdere disposisjonen. En testamentarisk disposisjon er også ugyldig hvis den er fremkalt ved tvang, svik eller annen utilbørlig påvirkning.

Krav til innhold og format

Per i dag må testamentet være på papir. Digital signatur og digitalt testamente er ikke regnet som gyldig.

Innholdet i testamentet må følge loven. Dine barn har rett på pliktarv, din ektefelle har rett på minstearv. Dette kan du ikke testamentere bort. Men du kan bestemme over det du har igjen av frie midler når eventuell minstearv og pliktdelsarv er utbetalt.

Krav til vitner

Et testament skal være skriftlig og testator skal underskrive dokumentet. Testamentet bør dateres.

To vitner skal bevitne underskriften ved at testator skriver under dokumentet eller vedkjenner seg underskriften mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede. Vitnene skal vite at dokumentet skal være et testament, og de skal skrive under dokumentet mens testator er til stede.

Vitnene skal ha fylt 18 år, være habile og være ved sans og samling. Les mer om kravet til vitner her.

Testamentsvitnene bør i påtegning på testamentet opplyse om reglene er fulgt, om testator har opprettet testamentet av fri vilje, og om testator var ved sans og samling. Påtegningen bør dateres, og vitnene bør oppgi sine fødselsdatoer.

Her kan du lese mer om krav til vitner og underskrift av testament.

Hvordan går du frem?

For å lage testament må du være myndig, ikke være utsatt for press, samt være ved dine fulle fem. På testamentert.no blir du guidet gjennom slik at du vet hva du kan fordele og ikke, samt får et testament med riktige formuleringer som også er klar til underskrift av vitner.

Du må selv sørge for å oppgi riktige opplysninger og være klar på dine ønsker til fordeling av arven. Videre må vitnene også oppfylle kravene nevnt over.


Lurer du på andre ting angående testament? Ta en titt på sjekkliste for deg som skal skrive testament.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.