Uskifte eller uskiftet bo – hva er det, og hva bør du vite?

Når den ene ektefellen dør, må den lengstlevende ektefellen eller samboeren velge om arveoppgjøret skal gjennomføres med en gang (skifte), eller utsette arveoppgjøret (uskifte eller uskiftet bo).

Hva er uskifte eller uskiftet bo?

Å sitte i utskiftet bo betyr at lengstlevende ektefellen eller samboeren utsetter arveoppgjøret helt eller delvis. Det vil si at gjenlevende overtar avdødes formue, eiendeler og gjeld. Summen av disse kaller man uskifteboet.

Hvilken rett man har til å sitte i uskiftet bo er avhengig av om man er tidligere ektefeller eller samboere. Det har også betydning om man har felles barn eller har barn med en annen partner (særkullsbarn).

Det er mange regler om uskifte i loven. På denne siden finner du en lettfattet oversikt over disse. Du vil lære mer om:

 • Uskifte for ektefeller
 • Uskifte for samboere
 • Betydningen av å felles barn eller særkullsbarn
 • Andre viktige ting å være oppmerksom på

Uskifte for ektefeller

Lengstlevende ektefeller har i utgangspunktet rett til å sitte i uskifte. Hvis du ønsker å benytte denne retten må du innen 60 dager etter dødsfallet sende melding til tingretten.

I et testament kan du begrense den andre ektefellens rett til uskifte, men for at begrensingen skal gjelde må den den andre ektefellen ha fått vite om det mens du er i live.

For ektefeller vil uskifteboet i først og fremst gjelde for ektefellenes felleseie og ikke særeie. For at den lengstlevende skal ha har rett til å sitte i uskifte med særeie må det være bestemt i ektepakt eller gjennom testament, eller hvis arvingene samtykker.

Hvis den avdøde ektefellen har særkullsbarn, så har den lengstlevende ektefellen bare rett til uskifte hvis særkullsbarnet samtykker. Den lengstlevende kan fortsatt sitte i uskifte ovenfor andre arvinger.

Uskifte for samboere

For tidligere samboere skal det noe mer til for å kunne sitte i uskifte enn for tidligere ektefeller, særlig dersom dere ikke har barn sammen. Her kan du lese mer om uskifte for samboere.

Dersom dere var samboere ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn sammen, har lengstlevende rett til å overta (få rett til å bruke) følgende ting i uskifte:

 • felles bolig og innbo
 • bil og fritidsbolig med innbo som var til felles bruk for samboerne

Lengstlevende kan også overta andre eiendeler i uskifte, men bare hvis det står i testament eller arvingene etter avdøde samtykker.

Dersom avdøde har særkullsbarn, må den gjenlevende samboeren ha samtykke fra dette/disse barna for å kunne sitte i uskifte. Det er mulig å gjøre gode avtaler om dette på forhånd.

Andre ting å være oppmerksom på

 • Du mister retten til uskifte dersom du som lengstlevende gifter deg på nytt.
 • Det finnes også økonomiske eller personlige forhold som kan frata deg retten til uskifte.
 • Dersom du sitter i uskifte som den lengstlevende ektefellen kan du i utgangspunktet bestemme over uskifteboet som om det er ditt. Dette gjelder med unntak av det som står i lov, testament eller avtale.
  • Det betyr samtidig at du kan skrive i testamentet at det skal være begrensinger på hvordan gjenlevende kan bruke din formue ved dødsfall.
  • Gjenlevende som sitter i uskifte vil også ha noen begrensinger på hvilke gaver de kan gi fra den avdødes formue.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.