Fire grunner for samboere å lage testament

Noen samboere har rett på arv etter loven, andre ikke. Samboere uten felles barn arver i utgangspunktet ikke hverandre. Samboere med felles barn har rett på arv fra hverandre, men denne retten er ikke like omfattende som for ektefeller. Derfor bør du som er samboer se om du bør lage testament. Her er fire grunner for samboere til å lage testament.

1. Gi din samboer arv

Er dere samboere uten barn så arver dere ikke hverandre. Det er deres respektive familier som får arven. Eier du og din samboer felles bolig, så kan dere risikere at den avdødes partners familie sitter igjen med halve boligen.

Den gode nyheten er at dette er noe du kan bestemme selv ved å lage testament for samboere. I testamentet oppgir du at din samboer skal arve boligen, eventuelt alt fra deg, om det er det du vil. Alternativt kan dere lage gjensidig testament for samboere sammen. Der oppgir dere at dere skal arve hverandre.

2. Gi din samboer mer arv

Har du og din samboer barn sammen så er situasjonen en annen. Da har din samboer rett på minstearv fra deg. Det er på 4G (445 908 kr per 1.5.2022 kr per 1.5.2022). Minstearv til samboer utbetales før arv til barn.

Du kan også utvide arven til din samboer til 1/3. Da må du gjøre det gjennom et testament.

3. Gi samboer rett til arv

Dersom du og din samboer ikke har barn sammen, og du har barn fra før av, så vil dine barn arve alt etter deg. Har dere bodd sammen i mer enn fem år kan du gjennom testament gi din samboer rett til minstearv fra deg. Den er på 4G (445 908 kr per 1.5.2022) og vil da utbetales før arven til dine barn.

4. Utvide retten til uskifte

Samboere med felles barn har rett til å sitte i uskifte. Det betyr at dødsboet ikke gjøres opp før dere begge er døde. Det er opp til lengstlevende å bestemme. Når det er sagt så er det kun det dere har hatt til felles eie og bruk som inngår i uskifteboet. Det er felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig som var til felles bruk for samboerne.

Du kan gi din samboer rett til å sitte i uskifte med resterende eiendeler i boet. Da må du gi samboer rett til dette gjennom testament.

Merk at har du egne barn fra før har ikke din samboer rett til å sitte i uskifte. Her kan du lese mer om uskifte og uskiftet bo.

Testament for samboere

Ser du nå at du trenger å lage testament kan du velge mellom testament for samboer uten barn, testament for samboer med barn. Du kan også lage gjensidig testament for samboere sammen med din samboer.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.