Testament for samboere med barn

Har du barn med din samboer, egne barn, eller begge deler? Uten testament vil din samboer motta minstearv, dvs. hvis dere har felles barn. Har dere ikke felles barn så vil dine barn arve alt. Ønsker du at din samboer skal motta mer arv fra deg? Da må så må du lage testament for samboere med barn. Det kan du gjøre her.

Er du samboer og ikke har barn. Da er testament for samboere uten barn aktuelt for deg. Samboere med barn kan også velge å lage testament sammen. Gjennom å lage et «gjensidig testament for samboere» kan dere oppgi at dere arver hverandre.

Hva sier loven?

Det er forskjell om dere har felles barn eller ikke.

Samboere med felles barn

Med felles barn så har din samboer rett på minstearv fra deg på 4G (496 112 kr per 1.5.2024). Denne utbetales før arv til barn. Har du flere barn vil det som er igjen deles likt mellom disse. Det er ingen forskjell mellom barn du eventuelt har fra før av og felles med din samboer.

Graf som viser fordeling uten testament og hva du kan bestemme over gjennom testament.

Gjenlevende samboer har også rett til å sitte i uskiftet bo (bolig og innbo, bil og fritidseiendom). Det vil si at din samboer kan disponere dette så lenge han eller hun lever. Merk at øvrige verdier, som bankkonti, fond og aksjer, inngår som utgangspunkt ikke i uskifteboet. Denne kan utvides ved å skrive testament.

Samboere med egne barn

Har du barn fra før av, og ikke felles barn med din samboer, vil dine barn arve alt. Din samboer vil sitte igjen med ingenting. Gjennom å skrive testament kan du endre på det.

Din samboer ikke rett på å sitte i uskiftet bo når dere ikke har felles barn, og du har egne barn fra før av.

Hva kan du bestemme over?

Igjen så er forskjell om dere har felles barn eller ikke.

Samboere med felles barn

Gjennom testament kan du bestemme over det som er igjen etter at din samboer har mottatt minstearv, og dine barn har mottatt pliktarv.

Du kan også bestemme at øvrige verdier, som bankkonti, fond og aksjer, skal inngå i uskifteboet.

Samboere med egne barn

Uten felles barn så kan du gjennom testament bestemme at din samboer skal ha rett til minstearv fra deg på 4G (496 112 kr per 1.5.2024). En forutsetning er at dere har bodd sammen i minst fem år.

Andre grunner til å lage testament

Du kan også bestemme hvem som skal motta bestemte ting eller eiendeler etter deg.

Trenger du lage testament?

Behovene for testament er forskjellige dersom dere har felles barn eller ikke.

Arv til samboere med felles barn

Det er ganske vanlig for samboere med felles barn å skrive testament for sikre lengstlevendes økonomi. For gifte kan den lengstlevende fritt disponere alt. For samboere er denne retten begrenset til bolig og innbo, bil og fritidseiendom. Det betyr at resten av arven gjøres opp. Derfor velger mange samboere å skrive testament for å ivareta samboer. Du må skrive testamenet hvis du ønsker:

  • å begrense barnas arv til pliktarv (også kalt pliktdelsarv) og gi resten til samboer
  • å utvide retten til å sitte i uskifte til å inkludere samtlige verdier

Merk at har du egne barn (også kalt særkullsbarn) i tillegg til felles barn så må egne barn samtykke til at samboer kan sitte i uskiftet bo.

Arv til samboere med egne barn

Uten felles barn så arver som sagt din samboer ingenting fra deg. Du må skrive testament hvis du ønsker:

  • å gi din samboer rett til minstearv (se kravene nevnt tidligere)
  • å begrense barnas arv til pliktarv og gi resten til samboer

Andre grunner til å skrive testament

Du bør også skrive testament dersom du ønsker:

  • å gi et beløp til en annen person eller organisasjon
  • å gi en testamentarisk gave til et godt formål
  • å bestemme hvem som skal motta bestemte ting, eiendom eller eiendeler etter deg *

* Dersom du bestemmer at en person skal ta over en kostbar eiendel som for eksempel en bolig, så må en passe på at andre arvinger likevel får innfridd sin pliktdel.

Gjensidig testament for samboere

Aktuelt for samboere kan være å skrive et gjensidig testament. I dette oppgir dere at dere vil arve hverandre, og dere har mulighet til å bestemme hva lengstlevende kan gjøre med arven etter dere. Merk at dette er mer komplisert dersom en eller begge av dere har særkullsbarn. Her kan du lese mer om gjensidig testament for samboere.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.