Gjensidig testament for samboere

Samboere er spesielt utsatt dersom den ene skulle falle fra. I visse tilfeller kan den lengstlevende sitte igjen uten arv. Ved å lage et gjensidig testament for samboere kan dere sikre at dere mottar arv hverandre. Det kan dere gjøre her.

Hva er et gjensidig testament?

Et gjensidig testament som går ut på at to eller flere personer lager et testament sammen. Gjennom et gjensidig testament for samboere oppgir dere at dere arver hverandre. På den måten vil dere tilgodese hverandre dersom den ene faller fra. Dette er spesielt nyttig for samboere ettersom samboere ikke er like godt ivaretatt av loven som ektefeller.

Hva sier loven om arv til samboere med og uten barn?

Det er stor forskjell om dere har barn eller ikke. Det er også en forskjell dersom dere har barn sammen, eller har barn fra tidligere forhold (særkullsbarn). Det er med på å bestemme hva dere kan arve av hverandre, og om dere kan utsette arveoppgjøret til begge er gått bort (rett til uskifte).

Samboere uten barn

Uten testament vil dere ikke arve hverandre. I stedet vil deres foreldre, deres søsken, eller deres barn arve dere. Har dere ikke nær familie, vil staten arve dere. Ønsker dere å arve hverandre så er det altså nødvendig å lage testament.

Samboere med felles barn vil motta minstearv

Med felles barn så stiller samboere noe sterkere enn uten. Samboere med felles barn har rett på minstearv som utgjør 496 112 kr per 1.5.2024. Denne utbetales før arven til barn. Har dere flere barn vil det som er igjen deles likt mellom disse.

Den av dere som lever lengst har også rett til å sitte i uskiftet bo med den andres eiendeler. I utgangspunktet gjelder dette bolig og innbo, samt bil og fritidseiendom, og lengstlevende kan disponere dette fritt. For fritidseiendom og bil er det et tilleggskrav at disse har tjent til samboernes felles bruk. Merk at øvrige verdier, som bankkonti, fond og aksjer, inngår i utgangspunktet ikke i uskifteboet. Dette kan inngå dersom dere skriver det i et testament.

Samboere med egne barn, særkullsbarn

Har du barn fra tidligere forhold (særkullsbarn), og dere som samboerne ikke har barn sammen, så vil dine barn arve alt fra deg. Din samboer vil da sitte igjen uten arv. Dette kan dere endre på gjennom å lage testament.

Hvis du har særkullsbarn så har din samboer i utgangspunktet ikke rett til å sitte i uskiftet bo. Etterlater den avdøde seg særkullsbarn, må den gjenlevende samboeren ha samtykke fra disse barna for å kunne sitte i uskifte. At dere har felles barn i tillegg til særkullsbarn endrer ikke dette, og særkullsbarna kan fortsatt kreve sin del av arven.

Har du flere spørsmål om uskiftet bo har vi skrevet en egen artikkel om uskifte og hva du bør vite om det.

Hva kan dere bestemme ved å lage testament?

Det er stor forskjell for hva dere kan bestemme over hvis dere har barn, felles barn og/eller egne barn, eller ikke.

Samboere uten barn

Har dere ikke barn så står dere fritt til å bestemme over alt dere eier. Ved å lage et gjensidig testament kan for eksempel oppgi at dere skal arve hverandre.

Samboere med felles barn

Har dere kun felles barn kan dere bestemme over det som er igjen etter at barna har mottatt sin pliktarv.

Dere har rett til å sitte i uskiftet bo, og kan utvide boet til å inkludere alle verdier som bankkonti, fond og aksjer.

I praksis betyr det at dere kan oppgi at dere arver hverandre og deres barn vil motta arv først når dere begge er døde. Dette må skrives i testamentet.

Samboere med egne barn, særkullsbarn

Har en eller begge av dere barn fra før av så er det mer begrenset hva dere kan bestemme over. Barns arverett står sterkt. Dere kan bestemme at dere har rett på minstearv som samboere (496 112 kr per 1.5.2024). For å ha rett til minstearv må dere enten ha felles barn, eller bodd sammen i minst fem år. Men dere har ikke rett til å sitte i uskiftet bo.

Trenger du og din samboer å lage gjensidig testament?

Hvis dere ønsker å sikre hverandre i størst mulig grad så bør dere opprette et gjensidig testament for samboere. Dere kan lage gjensidig testament hvis dere for eksempel ønsker:

  • å arve hverandre
  • å utvide retten til uskifte til å gjelde alt dere eier

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.