Se hvordan det nye grunnbeløpet påvirker arven

Grunnbeløpet er nå 118 620 kroner. Det er en økning på 7 143 kroner. Det nye grunnbeløpet påvirker arven slik at minstearv til barn nå nærmer seg 1 800 000 kroner.

Hvert år justeres grunnbeløpet (G). I år er økningen på 6,41 prosent. Det vil si at minstearv til samboer og ektefelle, og pliktarv til barn øker. Tabellen under viser hvordan det nye grunnbeløpet påvirker arven, det vil si de nye beløpene for minstearv til samboere og ektefeller, og pliktarv til barn. Beløpene gjelder fra 1.5.2023.

ArvGBeløp (kr)
Minstearv til samboer med felles barn4G474 480
Minstearv til samboer som har rett på minstearv gjennom testament4G474 480
Minstearv til ektefelle med felles barn4G474 480
Minstearv til ektefelle med uten barn6G711 720
Pliktarv til barn15G1 779 300

Minstearv til barn stiger

Pliktarven til barn er nå 1 799 300 kroner. Det er en økning på over 100 000 kroner.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.