Skrive testament selv?

Skal du skrive testament selv? Det er en del lovverk og formkrav å sette seg inn i for å lage testament. Derfor velger mange å avstå eller sette dette bort. Med denne tjenesten kan du skrive testament selv.

Hensikten med et testamentet er at dine ønsker blir ivaretatt på en best mulig måte. I mange tilfeller står du derimot ikke fritt til å bestemme over alt. Er du gift, samboer, eller har barn så er loven tydelig på hva de har rett til å arve. Har du ingen barn eller partner så vil din nærmeste familie arve deg, med mindre du har bestemt annerledes gjennom et testamente.

Hva kan du bestemme over?

Hva og hvor mye du kan bestemme over er altså avhengig av din livssituasjon, dine relasjoner, og andre forhold. Det kan være vanskelig å vite hva du kan bestemme over og fordele uten inngående kjennskap til lovverk og hva som kreves for at et testament skal være gyldig.

Digitalt testament

arv.no finner du en automatisert tjeneste der du selv kan lage testament. Ved å oppgi informasjon om din livssituasjon og dine ønsker vil du få et forslag til testament, som er oppdatert etter gjeldende lovverk og formkrav, og ikke minst er mest mulig entydig. Etter 10 minutter kan du sitte igjen med et forslag til testament som du kan velge å signere og gjøre gyldig.

Dersom du ønsker det kan du forlate arbeidet underveis, og komme tilbake senere. Dette er nyttig hvis du vil dobbeltsjekke de opplysningene du legger oppgir eller de valgene du tar.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.