Ansvar for arveoppgjøret? Hvem har det?

Det er dine arvinger som har ansvaret for gjøre opp arven. Du kan, vis du vil, gi dette ansvaret til en bestemt person eller organisasjon; en testamentfullbyrder.

Les mer om "Ansvar for arveoppgjøret? Hvem har det?".