Testament for enke og enkemann med barn

Ønsker du at andre enn dine barn også skal arve deg? Da må du skrive testament. Her kan du lage testament for enke og enkemann med barn.

Har du ikke barn? Da kan du lage testament for enke og enkemann.

Hva sier loven om arv etter enke og enkemann med barn?

I og med at du har barn så vil de arve deg. Har du flere barn vil det som er etter deg fordeles likt mellom dem.

Hva kan du som enke eller enkemann bestemme over?

Pliktarv (pliktdelsarv) til barn

Gjennom testament kan du bestemme over det som er igjen etter at dine barn har mottatt pliktarv. Før var pliktarven på 1 000 000 kr per barn. Med de nye arveloven økte pliktarven øke til 15 G, det vil si 1 860 420 kroner per 1.5.2024.

Grafen under viser fordeling av arv uten testament, og hva du kan bestemme over med testament. Eksempelet tar utgangspunkt i en formue på ca kr 5 000 000.

Graf som viser fordeling uten testament og hva du kan bestemme over gjennom testament.

Eiendeler

Du kan også bestemme hvem som skal motta bestemte ting eller eiendeler etter deg.

Uskiftet bo

Sitter du i uskiftet bo er det ikke like enkelt. Les mer om det lenger ned på siden.

Trenger du skrive testament?

Du må skrive testament dersom du ønsker en annen fordeling enn det loven sier. Du må skrive testament hvis du for eksempel ønsker:

  • å begrense barnas arv til pliktarv (1 860 420 kr)
  • å gi et beløp til en andre personer enn dine barn, eller til en organisasjon
  • å gi en testamentarisk gave til et godt formål
  • en ulik fordeling mellom dine barn (hvis et barn har fått forskudd på arv)
  • å bestemme hvem som skal motta bestemte ting, eiendom eller eiendeler etter deg *

* Dersom du bestemmer at en person skal ta over en kostbar eiendel som for eksempel en bolig, så må en passe på at andre arvinger likevel får innfridd sin pliktdel.

Sitter du i uskiftet bo?

Du sitter i uskifte dersom arven etter din ektefelle ikke er gjort opp og fordelt til arvingene. Det er flere hensyn å ta da så vi anbefaler ta kontakt med advokat når du skal skrive testament. Ta gjerne kontakt med vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Legalis så kan de hjelpe deg.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.