Testament for enke og enkemann

Ønsker du at andre enn dine foreldre, eventuelt dine søsken eller deres barn skal arve deg? Da må du skrive testament. Du kan lage testament enke og enkemann her.

Har du barn? Da kan du lage testament for enker og enkemenn med barn.

Hva sier loven?

Arv etter enke og enkemann

Er du enke eller enkemann og ikke har barn så vil din nærmeste familie arve deg. Hvis ikke dine foreldre lever, vil dine søsken eventuelt deres barn arve deg. Har du ikke nær familie, vil staten arve deg.

Eiendeler

Du også kan bestemme hvem som skal motta bestemte ting eller eiendeler etter deg.

Hva kan du bestemme over?

Hvis du skriver testament kan du bestemme over alt du eier. Gjør som du vil!

Grafen under viser fordeling av arv uten testament, og hva du kan bestemme over med testament.

Graf som viser fordeling uten testament og hva du kan bestemme over gjennom testament.

Sitter du i uskiftet bo er det ikke like enkelt. Les mer om det lenger ned på siden.

Trenger du skrive testament?

Du må skrive testament dersom du ønsker en annen fordeling enn det loven sier. Du må skrive testament hvis du for eksempel ønsker:

  • at andre enn din familie skal arve deg
  • at en av dine familiemedlemmer skal arve deg, eller du ønsker å bestemme hvordan arven skal fordeles mellom familiemedlemmene
  • å gi et beløp til andre personer eller organisasjoner
  • å gi en testamentarisk gave til et godt formål
  • å bestemme hvem som skal motta bestemte ting, eiendom eller eiendeler etter deg

Testament for enke og enkemann kan du lage her, men ikke om du sitter i uskiftet bo.

Sitter du i uskiftet bo?

Du sitter i uskifte dersom arven etter din ektefelle ikke er gjort opp og fordelt til arvingene. Det er flere hensyn i de tilfellene. Vi anbefaler at du tar kontakt med advokat når du skal skrive testament. Ta gjerne kontakt med vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Legalis så kan de hjelpe deg.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.