Testament for gifte og registrerte partnere med barn

Ønsker du at andre enn din ektefelle/registrerte partner og dine barn også skal arve deg? Eller du ønsker en annen fordeling enn loven sier? Da må så må du skrive testament. Du kan skrive testament for gifte med barn her.

Loven gir føringer for hvordan en del av arven etter deg skal fordeles. Samtidig er det en del av arven du kan bestemme over.

Er du gift/registrert partner og ikke har barn? Da er testament for gifte uten barn relevant for deg.

Hva sier loven?

Uten et testament vil din ektefelle arve 1/4 av det du eier, minst 4G (405 404 kr per 1.5.2020). Denne utbetales før arv til barn. Barna får 3/4 fordelt mellom seg.

Din ektefelle har rett til å sitte i uskiftet bo. Det vil si at han/hun kan disponere alt etter deg nesteom som om han/hun selv var eier. Arven vil da gjøres opp først ved begges bortgang.

Det er en annen sak dersom du har egne barn fra før av, det som kalles «særkullsbarn». Da har ikke din ektefelle/partner rett på å sitte i uskiftet bo. Derimot kan dine egne barn samtykke til at boet ikke gjøres opp.

Hva kan du bestemme over?

Ved å lage testament for gifte med barn kan du påvirke arven etter deg. Figuren viser hva fordeling uten testament, samt hva du bestemme over med testament. I eksempelet er formuen på 3 000 000 kr.

Graf som viser fordeling uten testament og hva du kan bestemme over gjennom testament.

Minstearv til ektefelle

Gjennom testament kan du bestemme over det som er igjen etter at din ektefelle eller partner har mottatt minstearv på 4G (405 404 kr per 1.5.2020) og dine barn har mottatt pliktarven. I dag er pliktarven på 1 000 000 kr per barn. 1. januar 2021 vil den nye arveloven tre i kraft. Da vil pliktarven øke til ca 1 500 000 kr.

Eiendeler

Nytt i år er at du også kan bestemme hvem som skal motta bestemte ting eller eiendeler etter deg.

Trenger du skrive testament?

Du må skrive testament dersom du ønsker en annen fordeling enn det loven sier. Du må lage testament hvis du for eksempel ønsker:

  • å begrense barnas arv til pliktarv (1 000 000 kr per 1.5.2020) og gi resten til ektefelle eller registrert partner
  • å begrense ektefelles eller registrert partners arv til minstearv på 4G (405 404 kr per 1.5.2020) og gi resten til barna *
  • å gi et beløp til andre personer, en veldedig organsisasjon eller andre formål
  • å bestemme hvem som skal motta bestemte ting, eiendom eller eiendeler etter deg **

* Du må informere din ektefelle eller partner dersom du velger å begrense arven. Hvis ikke vil testamentet være ugyldig.

** Dersom du bestemmer at en person skal ta over en kostbar eiendel som for eksempel en bolig, så må en passe på at andre arvinger likevel får innfridd sin pliktdel.

Gjensidig testament for ektefeller

Det kan være aktuelt for ektefeller å skrive testament sammen. Gjennom et gjensidig testament kan dere oppgi at den lengstlevende skal arve den andre.

I et gjensidig testament oppgir dere hva som skal skje med arven, og dere har mulighet til å bestemme hva lengstlevende kan gjøre med arven etter dere.

Foreløpig kan dere ikke skrive testament sammen her. Inntil videre kan dere lage hvert deres testament der dere oppgir at dere skal arve hverandre.

Vil du lage testament selv?

Snart kan du lage ditt eget testament selv her på testamentert.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert og få beskjed når du kan lage ditt testament.