Testament for gifte og registrerte partnere uten barn

Uten testament vil din ektefelle eller partner arve 1/2, mens dine foreldre, eventuelt søsken vil arve den andre 1/2. Ønsker du at din ektefelle eller partner skal arve mer? Da må du skrive testament for gifte. Det kan du gjøre her.

Er du gift/registrert partner og har barn? Da kan du lage testament for gifte med barn.

Hva sier loven?

Minstearv til ektefelle

Uten testament vil din ektefelle eller partner arve 1/2 av det du eier. Din ektefelle eller partner har også rett på minstearv (6G, 744 168 kr per 1.5.2024). Dine foreldre (evt. dine søsken eller deres barn) vil arve den andre 1/2. Merk at minstearven alltid utbetales først.

Uskiftet bo

Din ektefelle eller partner har også rett til å sitte i uskiftet bo. Det betyr at han eller hun kan utsette arveoppgjøret og disponere alt så lenge de lever.

Eiendeler

Nytt i år er at du også kan bestemme hvem som skal motta bestemte ting eller eiendeler etter deg.

Hva kan du bestemme over?

Grafen under viser fordeling av arv uten testament, og hva du kan bestemme over med testament. Eksempelet tar utgangspunkt i en formue på 5 000 000 kroner.

Graf som viser fordeling uten testament og hva du kan bestemme over gjennom testament.

Minstearv til ektefelle

Du kan bestemme over alt du eier unntatt minstearven til din ektefelle eller partner (6G, 744 168 kr per 1.5.2024).

Eiendeler

Du også kan bestemme hvem som skal motta bestemte ting eller eiendeler etter deg.

Trenger du skrive testament?

Du må skrive testament dersom du ønsker en annen fordeling enn det loven sier. Du må skrive testament hvis du for eksempel ønsker:

  • at din ektefelle eller partner skal arve alt
  • å begrense arven til din ektefelle eller partner til minstearven (744 168 kr per 1.5.2024) *
  • å gi et beløp til andre personer eller organsisasjoner
  • å gi en testamentarisk gave til et godt formål
  • å bestemme hvem som skal motta bestemte ting, eiendom eller eiendeler etter deg **

* Du må informere din ektefelle eller partner dersom du velger å begrense arven. Hvis ikke vil testamentet være ugyldig.

** Dersom du bestemmer at en person skal ta over en kostbar eiendel som for eksempel en bolig, så må en passe på at andre arvinger likevel får innfridd sin pliktdel.

Gjensidig testament for gifte og registrerte partnere

Flere gifte og registrert partnere velger å skrive et gjensidig testament sammen. I dette oppgir dere at dere vil arve hverandre, og dere har mulighet til å bestemme hva lengstlevende har rett til å gjøre med arven etter dere.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.