Testament for skilte og separerte med barn

Ønsker du at andre enn dine barn også skal arve deg? Da må du skrive testament. Du kan lage testament for skilte med barn her.

Er du uten barn? Da kan du se testament for skilte og separerte.

Hva sier loven?

I og med at du har barn så vil de arve deg. Har du flere barn vil det som er etter deg fordeles likt mellom dem.

Hva kan du bestemme over?

Barn og pliktarv (pliktdelsarv)

Gjennom testament kan du bestemme over det som er igjen etter at dine barn har mottatt pliktarv. Med den nye arveloven økte pliktarven fra 10G til 15G. Det vil si 1 860 420 kr per 1.5.2024.

Grafen under viser fordeling av arv uten testament, og hva du kan bestemme over med testament. Eksempelet tar utgangspunkt i en formue på ca kr 5 000 000.

Graf som viser fordeling uten testament og hva du kan bestemme over gjennom testament.

Trenger du skrive testament?

Du må skrive testament dersom du ønsker en annen fordeling enn det loven sier. Du må skrive testament hvis du for eksempel ønsker:

  • å begrense barnas arv til pliktarv (1 860 420 kr)
  • å gi et beløp til en andre personer enn dine barn, eller til en organisasjon
  • å gi en testamentarisk gave til et godt formål
  • en ulik fordeling mellom dine barn (hvis et barn har fått forskudd på arv)
  • å bestemme hvem som skal motta bestemte ting, eiendom eller eiendeler etter deg *

* Dersom du bestemmer at en person skal ta over en kostbar eiendel som for eksempel en bolig, så må en passe på at andre arvinger likevel får innfridd sin pliktdel.

Ønsker du noe av dette kan du lage testament for skilte med barn.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.