Testament for skilte og separerte

Er du skilt eller separert, uten barn, og trenger testament? Uten testament vil dine foreldre eventuelt dine søsken arve deg. Ønsker du at andre skal motta arv fra deg? Da må du skrive testament. Du kan lage testament for skilte og separerte her.

Er du skilt eller separert og har barn? Da kan du lese om testament for skilte og separerte med barn.

Hva sier loven?

Familien mottar arv

Loven skiller ikke om du er skilt, enslig og utgift. Uten testament vil dine foreldre arve deg. Hvis ikke de lever vil dine søsken evetuelt deres barn arve deg. Har du ikke nær familie, vil staten arve deg.

Eiendeler

Nytt i år er at du også kan bestemme hvem som skal motta bestemte ting eller eiendeler etter deg. Da kan du enten gjøre det mens du er i livet, eller du kan gjøre det gjennom å skrive testament.

Hva kan du bestemme over?

Hvis du skriver testament kan du bestemme over alt du eier. Det er ingen som har lovmessig rett på arv fra deg. Gjør som du vil!

Grafen under viser fordeling av arv uten testament, og hva du kan bestemme over med testament.

Graf som viser fordeling uten testament og hva du kan bestemme over gjennom testament.

Trenger du skrive testament?

Du må skrive testament dersom du ønsker en annen fordeling enn det loven sier. Du må skrive testament hvis du for eksempel ønsker:

  • at andre enn din familie skal arve deg
  • at en av dine familiemedlemmer skal arve deg, eller du ønsker å bestemme hvordan arven skal fordeles mellom familiemedlemmene
  • å gi et beløp til en annen person eller organsisasjon
  • å gi en testamentarisk gave til et godt formål
  • å bestemme hvem som skal motta bestemte ting, eiendom eller eiendeler etter deg

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.