Testament for ugifte og single med barn

Uten testament vil dine barn arve deg. Ønsker du at andre enn dine barn også skal motta arv fra deg? Da må du skrive testament. Du kan lage testament for ugifte og single med barn her.

Har du ikke barn? Se testament for ugifte og single.

Hva sier loven om hvem som vil motta arv fra deg?

I og med at du har barn så vil de arve deg. Har du flere barn vil arven som er etter deg fordeles likt mellom barna.

Hva kan du som singel med barn bestemme over i et testament?

Barn og pliktarv (pliktdelsarv)

Gjennom å lage testament kan du bestemme over det som er igjen etter at dine barn har mottatt pliktarv. Etter at den nye arveloven tredde i kraft 1. januar 2021 økte pliktarven til 15G. Dette beløpet justeres hvert år. Per 1.5.2024 er det 1 860 420 kroner.

Grafen under viser fordeling av arv uten testament, og hva du kan bestemme over med testament. Eksempelet tar utgangspunkt i en formue på ca kr 5 000 000.

Graf som viser fordeling uten testament og hva du kan bestemme over gjennom testament.

Eiendeler

Nytt i den nye arveloven er at du også kan bestemme hvem som skal motta bestemte ting eller eiendeler etter deg.

Trenger du skrive testament?

Du må skrive testament dersom du ønsker en annen fordeling enn det loven sier. Du må skrive testament hvis du for eksempel ønsker:

  • å begrense barnas arv til pliktarv (1 860 420 kr)
  • å gi et beløp til en andre personer enn dine barn, til din kjæreste, eller andre personer eller organisasjoner
  • å gi en testamentarisk gave til et godt formål
  • en ulik fordeling mellom dine barn (hvis et barn har fått forskudd på arv)
  • å bestemme hvem som skal motta bestemte ting, eiendom eller eiendeler etter deg *

* Dersom du bestemmer at en person skal ta over en kostbar eiendel som for eksempel en bolig, så må en passe på at andre arvinger likevel får innfridd sin pliktdel.

Ønsker du noe av dette kan du kan enkelt lage testament for ugifte og single med barn.

Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.