Testament for ugifte og single

Uten testament vil dine foreldre eventuelt dine søsken arve deg. Ønsker du at andre skal motta arv fra deg? Da må du skrive testament. Du kan lage testament for ugifte og single her.

Er du singel og har barn? Se testament for ugifte og single med barn.

Hva sier loven om hvem som mottar arv etter deg som er ugift eller singel?

Som ugift eller singel vil dine foreldre arve deg. Hvis ikke de lever vil dine søsken eventuelt deres barn arve deg. Har du ikke nær familie, vil staten arve deg.

Hva kan du bestemme over ved å lage testament?

Hvis du skriver testament kan du bestemme over alt du eier. Det er ingen som har lovmessig rett på arv fra deg. Gjør som du vil!

Grafen under viser fordeling av arv uten testament, og hva du kan bestemme over med testament. Eksempelet tar utgangspunkt i en formue på kr 3 000 000.

Graf som viser fordeling uten testament og hva du kan bestemme over gjennom testament.

Eiendeler

Nytt i år er at du også kan bestemme hvem som skal motta bestemte ting eller eiendeler etter deg.

Trenger du skrive testament?

Du må lage testament dersom du ønsker en annen fordeling enn det loven sier. Du må skrive testament hvis du for eksempel ønsker:

  • at andre enn din familie skal motta arv fra deg
  • at en av dine familiemedlemmer skal motta arv fra deg, eller du ønsker å bestemme hvordan arven skal fordeles mellom familiemedlemmene
  • å gi et beløp til en annen person som din kjæreste, til en veldedig organsisasjon eller andre formål
  • å bestemme hvem som skal motta bestemte ting, eiendom eller eiendeler etter deg

Ønsker du noe av dette kan du lage et testament for ugifte og single.

Vil du lage testament selv?

Snart kan du lage ditt eget testament selv her på testamentert.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert og få beskjed når du kan lage ditt testament.