Se hvordan det nye grunnbeløpet påvirker arven

Grunnbeløpet påvirker arven. Grunnbeløpet er nå 118 620 kr. Det er en økning på 7 143 kroner. Det betyr at minstearven til barn nå nærmer seg 1 800 000 kroner.

Les mer om "Se hvordan det nye grunnbeløpet påvirker arven".


Grunnbeløpet påvirker størrelsen på minstearv og pliktarv

Hvert år justeres grunnbeløpet (G). I år er økningen på 5 078 kroner eller 4,77 prosent. Det vil si at minstearv til samboer og ektefelle, og pliktarv til barn øker tilsvarende. Tabellen under viser de nye beløpene.

Les mer om "Grunnbeløpet påvirker størrelsen på minstearv og pliktarv".


Testament for gifte og registrerte partnere med barn

Ønsker du at andre enn din ektefelle/registrerte partner og dine barn også skal arve deg? Eller du ønsker en annen fordeling enn loven sier? Da må så må du skrive testament. Det kan du gjøre her.

Les mer om "Testament for gifte og registrerte partnere med barn".


Testament for gifte og registrerte partnere uten barn

Uten testament vil din ektefelle eller partner arve 1/2, mens dine foreldre, eventuelt dine søsken vil arve den andre 1/2. Ønsker du at din ektefelle eller partner skal arve mer? Da må du skrive testament. Det kan du gjøre her.

Les mer om "Testament for gifte og registrerte partnere uten barn".